ELICA

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

ELICA SEASHELL BL

BỘ LỌC TUẦN HOÀN: đảm bảo mức lọc cao đến 82% và có khả năng tái tạo và kéo dài tuổi thọ đến 3 ..

72.675.000 VND

ELICA SEASHELL IX

BỘ LỌC TUẦN HOÀN: đảm bảo mức lọc cao đến 82% và có khả năng tái tạo và kéo dài tuổi thọ đến 3 ..

72.675.000 VND

ELICA SHINING CAST IRON

CÔNG NGHỆ SENSOR: Tự nhận biết chất lượng không khí và lưu lượng hơi nước, nhận thông tin và phản hồ..

80.325.000 VND

ELICA SHINING COPPER

CÔNG NGHỆ SENSOR: Tự nhận biết chất lượng không khí và lưu lượng hơi nước, nhận thông tin và phản hồ..

89.505.000 VND

ELICA SHINING PELTROX

CÔNG NGHỆ SENSOR: Tự nhận biết chất lượng không khí và lưu lượng hơi nước, nhận thông tin và phản hồ..

89.505.000 VND

ELICA SHINING RUST

CÔNG NGHỆ SENSOR: Tự nhận biết chất lượng không khí và lưu lượng hơi nước, nhận thông tin và phản hồ..

80.325.000 VND