ELICA

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

ELICA SUMMILUX CHROME

AMBIENT LIGHT: Ánh sáng lấp lánh lan tỏa xung quanhDIM-LIGHT: Khả năng hiệu chỉnh độ sáng của ánh đè..

74.970.000 VND

ELICA SUMMILUX COPPER

AMBIENT LIGHT: Ánh sáng lấp lánh lan tỏa xung quanhDIM-LIGHT: Khả năng hiệu chỉnh độ sáng của ánh đè..

67.320.000 VND

ELICA SWEET AZUR F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ốngdẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua l..

24.395.000 VND

ELICA SWEET GREEN F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ốngdẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua l..

24.395.000 VND

ELICA SWEET IVORY F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ống dẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua ..

24.395.000 VND

ELICA SWEET ORANGE F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ống dẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua ..

24.395.000 VND

ELICA SWEET UMBER F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ống dẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua ..

24.395.000 VND

ELICA SWEET WHITE F/85

Hoạt động theo 2 chế độ tùy chọn:Hút đẩy trực tiếp ra ngoài theo ống dẫnHút - khử mùi tuần hoàn qua ..

24.395.000 VND

ELICA TIFFANY BLACK

Khoảng cách lắp đặt: Tính từ bếp gas >=65cm Tính từ bếp điện: >=55cm ..

49.300.000 VND

ELICA TIFFANY WHITE

Khoảng cách lắp đặt: Tính từ bếp gas >=65cm Tính từ bếp điện: >=50cm ..

49.300.000 VND