Bếp Gas Để Bàn

Bếp Gas Để Bàn


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

RINNAI RV-870GSB(M)

Bếp gas dương 2 lò        Đầu đốt bằng đồng thau Khung..

1.150.000 VND

RINNAI RV-860GSB(M)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâm    Đầu đốt bằng đồng thauKhung sườn thép phủ sơnHệ thống đ..

1.090.000 VND

RINNAI RV-7Slim(G)

Bếp gas dương 2 lò nấu, 1 đầu hâm  Đầu đốt bằng đồng thau – tạo ngọn lửa xoắn Điều k..

1.100.000 VND

RINNAI RV-740A (GR)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng thau. Tạo ng..

750.000 VND

RINNAI RV-740A (GF)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng thau. Tạo ng..

750.000 VND

RINNAI RV-740A (GE)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng thau. Tạo ng..

750.000 VND

RINNAI RV-715Slim-SCH (VP)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâmMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt..

2.050.000 VND

RINNAI RV-715Slim-GL-D

HTML Editor - Full Version Kiểu dáng đơn giản, thời trang Bếp gas đôi Rinnai RV-715 Sli..

1.700.000 VND

RINNAI RV-715Slim-GL-Bubble

HTML Editor - Full Version Kiểu dáng đơn giản, thời trang Bếp gas đôi Rinnai RV-715 Sli..

1.700.000 VND

RINNAI RV-715Slim (G)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâm Mặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto). Đầu đốt bằng đồng..

1.145.000 VND

RINNAI RV-6Slim(G)

Bếp gas dương 2 lò nấu, 1 đầu hâm  Đầu đốt bằng đồng thau – tạo ngọn lửa xoắn Điều k..

1.000.000 VND

RINNAI RV-640A (GF)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng thau. Tạo ng..

700.000 VND

RINNAI RV-615Slim SCH (VP)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâmMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt..

1.950.000 VND