PALOMA

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PALOMA PA-V71EB Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V71EB

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động. Đầu đốt ECO BURNER - ti..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V71EG Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V71EG

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V71ER Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V71ER

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V71ES Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V71ES

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động. Đầu đốt ECO BURNER - ti..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V71SB Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V71SB

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V72EB Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V72EB

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V72EG Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V72EG

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V72ER Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V72ER

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động. Đầu đốt ECO BURNER - ti..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V72ES Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V72ES

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động. Đầu đốt ECO BURNER - ti..

1.800.000 đ

PALOMA PA-V72SB Tạm Hết Hàng

PALOMA PA-V72SB

Bếp 2 lò, đánh lửa magneto.  An toàn tuyệt đối với ngắt gas tự động.Đầu đốt ECO BURNER - tiết k..

1.800.000 đ