Bếp Gas


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

RINNAI RV-715Slim-GL-Bubble

HTML Editor - Full Version Kiểu dáng đơn giản, thời trang Bếp gas đôi Rinnai RV-715 Sli..

1.700.000 đ

RINNAI RV-715Slim (G)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâm Mặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto). Đầu đốt bằng đồng..

1.100.000 đ

RINNAI RV-6Slim(G)

Bếp gas dương 2 lò nấu, 1 đầu hâm  Đầu đốt bằng đồng thau – tạo ngọn lửa xoắn Điều k..

1.000.000 đ

RINNAI RV-640A (GF)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng thau. Tạo ng..

700.000 đ

RINNAI RV-615Slim SCH (VP)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâmMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt..

1.950.000 đ

RINNAI RV-615Slim (G)

Bếp gas dương 2 lò nấu 1 lò hâmMặt bếp thép phủ men, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồng tha..

1.020.000 đ

RINNAI RV-573(S)

Bếp gas dương 3 lò        Đầu đốt bằng đồng thau tạo ngọn..

1.100.000 đ

RINNAI RV-3715 (GL-FM)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.250.000 đ

RINNAI RV-3715 (GL-FB)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.250.000 đ

RINNAI RV-3715 (GL-BC)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.250.000 đ

RINNAI RV-3615 (GL-FM)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.150.000 đ

RINNAI RV-3615 (GL-FB)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.150.000 đ

RINNAI RV-3615 (GL-BC)

Bếp gas dương 2 lò nấuMặt bếp kính chịu nhiệt - chịu lực, đánh lửa cơ học (Magneto).Đầu đốt bằng đồn..

1.150.000 đ